Onderwijs

Een publiek private samenwerking (PPS)

Vooral in de meest dynamische sectoren is samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven van groot belang. Daarom wil Stichting IT Dynamic samenwerken aan het opleiden van actueel geschoolde jongeren in de ICT-sector. Nieuwe onderwijsmethodes, het uitbreiden van het netwerk van kennisinstellingen en bedrijven en het kennisniveau van de jonge professionals nog beter laten aansluiten op de vraag vanuit de regio, daar zet onze Stichting zich maximaal voor in! Zoals in meer branches, geldt ook in de ICT-sector: wat vandaag nieuw is, is morgen al weer oud. Door samen te werken kunnen zowel onderwijs als werkveld een blijvend sterke plek innemen in deze snel veranderende sector.

Op dit moment werkt onze Stichting samen met:

Alfa-college Hoogeveen, MBO

Hogeschool Windesheim, HBO

Hogeschool Osnabruck / Lingen, HBO & Universiteit

                

Met de volgende scholen werken we aan projecten:

GBS Nordhorn, MBO – maatwerk projecten

Pricoh, Basisonderwijs – HTML lessen

.

Wilt u als kennisinstelling gebruik maken van onze faciliteiten, E-learning en begeleiding? Neem gerust contact op en we bespreken graag de samenwerkingsmogelijkheden met u.          

Meldt u hier aan als school!