IT Hub

Wat is de IT Hub?

De IT Hub is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de acties die gezamenlijk met de gemeente Hoogeveen zijn ondernomen om TVM voor Hoogeveen te behouden. Ook helpen de provincie en de regio het Drentse bedrijfsleven in de digitale transitie. De IT Hub wordt een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving waarin business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. De hub past bij het verbeteren van de brede welvaart in de regio, samenwerken en leren van elkaar.

De IT Hub zal zich o.a. richten op:

  • data science/analytics,
  • artificial intelligence, \
  • robotics,
  • sensoring/IoT,  
  • blockchain,
  • cybersafety/security