IT DYNAMIC

ONZE ICT ACADEMIE

Heeft u op technologisch gebied een uitdagende opdracht binnen uw organisatie, instelling of bedrijf dan is onze ICT Academie of het innovatielab wellicht iets voor u. Voor uw opdracht bieden wij de volgende varianten: 

U wilt experimenteren met een prototype zonder een commercieel verdienmodel. Bij deze projecten begeleiden de ICT-bedrijven en betrokken docenten de studenten zodat de kwaliteit van het experiment wordt bewaakt. Voor deze begeleiding wordt geen bijdrage gevraagd.

U bent een maatschappelijke organisatie (vereniging of stichting) en wenst hulp bij het moderniseren of nieuw bouwen van uw website. Onder begeleiding van docenten werken studenten aan een nieuwe website. Van uw organisatie wordt een actieve rol verwacht in het ondersteunen van de studenten. Voor deze opdrachten wordt geen geldelijke bijdrage gevraagd.

U wilt een niet commercieel initiatief toetsen op technische haalbaarheid. Bij deze projecten werken studenten onder begeleiding van ICT-bedrijven en betrokken studenten aan een prototype. Voor dit prototype wordt een beperkte financiĆ«le bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt vooraf afgesproken en vastgelegd.

U wilt een commercieel initiatief toetsen op technische haalbaarheid. Bij deze projecten werken studenten onder begeleiding van ICT-bedrijven en betrokken studenten aan een prototype. Voor dit prototype wordt een financiĆ«le bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt vooraf afgesproken en vastgelegd.

Voor opdrachten die niet passen in bovenstaande varianten wordt door de stichting bepaald of deze kunnen worden geprogrammeerd en onder welke condities. Hiervoor geldt maatwerk waar u en onze stichting overeenstemming over moet bereiken.

Interesse om een project in te brengen, meldt uw idee aan via ons contact formulier.