Home

IT DYNAMIC

De Stichting IT Dynamic:

heeft als doelstelling partner bedrijven in contact met onderwijs en aankomend ICT talent, helpt studenten aan een vliegende start op de arbeidsmarkt,geeft partner bedrijven de gelegenheid samen met studenten te werken aan proof of concepts en vernieuwende concepten op het gebied van ICT,faciliteert onderwijs in gastcolleges en/of workshop,biedt een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling,organiseert Meetups en Startups,helpt bedrijven met vernieuwen door studenten te koppelen aan innovatietrajecten ,begeleid studenten bij het uitvoeren van real life opdrachten.

Lees meer …

ICT Academie

Veel innovaties beginnen vanuit een pionierssituatie. De stap naar een professioneel ICT-bedrijf kan dan te groot zijn. Er zijn immers nog geen of onvoldoende middelen om te kunnen experimenteren. De ICT Academie kan vanuit haar onderwijs- en onderzoeksdoelstelling een platform voor innovatieve projecten bieden. Bij de ICT Academie aangesloten ICT bedrijven hebben de gelegenheid bij deze innovaties betrokken te zijn. Bedrijven kunnen vanuit hun betrokkenheid de kwaliteit van de te ontwikkelen prototypen borgen. Als het prototype succesvol wordt, heeft de pionierende en experimenterende opdrachtgever behalve een succesvol prototype ook direct een ingewerkte professionele partij om het project door te ontwikkelen. 

Lees meer …

IT Hub

De IT Hub draagt bij aan de toekomstbestendigheid van Drentse bedrijven en trekt IT-professionals aan. Ook biedt het een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving waardoor studenten en digitale professionals een toekomst in het Drentse bedrijfsleven vinden. De komende periode wordt samen met overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen gewerkt aan de opzet en invulling van de IT Hub.

Blended leerprogramma

LEVEN LANG LEREN, ALTIJD EN OVERAL

Met leerapps

Brainstud ontwerpt, bouwt en verspreidt digitale leermiddelen voor scholen en bedrijven. Van complete online leeromgevingen en e-learnings, tot losse multimedia zoals infographics en animaties. Gekoppeld aan bestaande LMS systemen, of geleverd als losstaande oplossing. Gemaakt door een team van deskundigen in Zwolle, beschikbaar voor iedereen ter wereld met een smartphone, tablet of computer. Onze online academiesleerapps en multimedia maken leren toegankelijk. Van Brainstud, voor iedereen die een leven lang wil leren.

Blended leerprogramma